A po planifikoni të instaloni panele të Energjisë Solare?

Energjia diellore e siguruar nga panelet diellore ka disa përparësi: është një energji e pashtershme që vjen nga energjia diellore, ajo mbrom natyrën dhe mjedisin.

Kjo është një energji shumë e besueshme, sepse nuk ekziston rreziku i prishjes, drita e diellit është e disponueshme kudo, energjia solare është e shfrytëzueshme edhe në mal, në  fshatra të izoluara si dhe në qytetet e mëdha.

Krahasoni ofertat falas të arkitektëve dhe merrni 4 oferta nga profesionistë në zonën tuaj.

 

Devis travaux suisse

Integrimi i paneleve diellore në shtëpinë tuaj është i thjeshtë dhe instalimi është i lehtë. Kostoja e operimit është e ulët dhe mirëmbajtja është e leht, instalimi i paneleve diellore gjithashtu sjell një vlerë të shtuar në shtëpinë tuaj.

Në një plan ekologjik, paneli diellor kontribuon në reduktimin e emetimeve të CO2, reduktimin e shkarkimeve ndotëse dhe ruajtjen e burimeve natyrore. Panelet diellore janë gjithashtu të riciklueshme.

1m² panele fotovoltaike me orientim të mirë prodhon një mesatare prej 100 kWh (kiloWatt-orë) në vit. Sipas Ademe, 5m² e paneleve fotovoltaike mund të prodhojë në 1 vit ekuivalentin e konsumit të energjisë elektrike të një familjeje prej 4 personash, duke përjashtuar ngrohjen!
Kostoja e një instalimi ndryshon në varësi të pajisjeve të nevojshme për të mbuluar nevojat tuaja dhe mundësinë e instalimit të paneleve diellore fotovoltaike. Nëse kostoja e instalimit është relativisht e lartë, me ndihmën financiare dhe shitjen e energjisë elektrike nga furnizues të ndryshëm, ky instalim është fitimprurës për disa vite.